Deutsch - Vietnamese

Trang: |<  <<  6  7  8  9  [10] - Tổng cộng: 48 bài

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG 2008-2009

Mục đích của chương trình Học BổngTiếp Sức Đến Trường (HBTSĐT) này là giúp đỡ các em học giỏi đã trúng tuyển vào càc trường ĐH hay Đ, nhưng gia đình các em đó quá nghèo, nếu không được giúp đỡ về tài chánh, các em có nguy cơ phải bỏ học.

Chi tiết
“HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG” NĂM 2007

 

Chi tiết
KẾT QỦA ĐỢT LẠC QUYÊN CỨU LỤT THÁNG 11 NĂM 2007

Để góp phần vào vịêc cứu trợ các nạn nhân các trận bão lụt liên tục vào tháng 9-10.2007 vừa qua tại miền Trung Vịêt Nam, bốn Hội Đoàn Người Vịêt tại CHLB Đức (Hội Thân Hữu Đức-Vịêt, Ủy Ban Tương Trợ tại CHLB Đức, Hội Người Vịêt Nam tại Stuttgart, Hội Ái Hữu Người vịêt Nam tại Bayern) đã nhanh chóng cùng kêu gọi và tổ chức vịêc quyên góp cứu trợ.

Chi tiết

Trang: |<  <<  6  7  8  9  [10] - Tổng cộng: 48 bài

[ Trở về ]