Deutsch - Vietnamese
THĂM NHÀ LƯU TRÚ CHO CÁC EM HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC H’RÊ Ở HUYỆN AN LÃO TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các bạn thân mến
Từ ngày 9. đến 11.3.2009 đòan chúng tôi Báo Tuổi Trẻ và Uỷ Ban Tương Trợ đã đi thăm nhà lưu trú cho các em học sinh người dân tộc H’Rê ở huyện An Lão tỉnh Bình Định
Xin gởi đính kèm đến các bạn bài viết về chuyến đi.
Các bạn cũng có thể xem thêm những hình chụp
qua địa chỉ link sau đây
community.webshots.com/user/chamdang

sau do xem tiep
'Di tham nha luu tru An Lao Binh Dinh'

Thân mến
Đặng văn Châm