Deutsch - Vietnamese
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN VÀ THÔNG TIN VỀ CHUYẾN ĐI MÈO VẠC

Chị Nguyễn thị Minh Phượng sẽ cùng với các bạn ở VN tổ chức chuyến đi. Hiện nay đã có chừng 20 đã ghi tên tham dự. Tôi sẽ biên thư gởi từng người đã ghi tên để xin xác nhận lại. Các bạn khác muốn tham dự xin ghi tên ở anh Phạm Nam Hương Email: huong.pham@vsw-ubtt.com  . Vì chúng ta đi thăm ở vùng biên giới Việt Trung, việc kiểm soát giấy tờ khá chặt chẻ. Nên các bạn ghi danh gởi dữ liệu chi tiết gồm có: tên và họ, quốc tịch, địa chỉ, số mobile, địa chỉ email để liên lạc, tình trạng gia đình thí dụ nam đơn, nữ đơn, vợ chồng …, để tiện việc chia phòng ở khách sạn.

Ngoài ra, hiện nay BTT đang bận chăm sóc Tết nên HB TSDT ngành Y ở Cần Thơ và Huế sẽ tổ chức sau Tết vào ngày 27-2-2020 ngày Thầy thuốc và Học Bổng cho học sinh học nghề (Nhất Nghệ Tinh) vào dịp 26-3-2020. Chúng tôi tôi sẽ thông tin chi tiết hơn vè hai HB trên và chương trình đi Mèo Vạc trong thời gian tới.