Deutsch - Vietnamese
ĐÀO TẠO NGHỀ SONG HÀNH NÂNG CHẤT NGUỒN NHÂN LỰC

Ngày 29-9, tại Trường cao đẳng nghề Ðồng Nai, Sở LÐ-TBXH phối hợp với Ủy ban Tương trợ người Việt Nam tại Ðức tổ chức hội thảo thông tin dạy nghề cho một số trường nghề trên địa bàn.

Phát biểu tại hội thảo, Phó giám đốc Sở LÐ-TBXH Phạm Văn Cộng đánh giá cao công tác phối hợp trong tổ chức hội thảo. Trên cơ sở những thông tin do Ủy ban Tương trợ người Việt Nam tại Ðức cung cấp, các cơ sở dạy nghề có thể chủ động tìm hiểu, lựa chọn thông tin đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. Phó giám đốc Sở LÐ-TBXH cũng khẳng định, mô hình đào tạo nghề song hành hay còn gọi mô hình đào tạo nghề kép đã được triển khai tại một số cơ sở, trong đó thành công nhất tại Trường cao đẳng nghề Công nghệ quốc tế Lilama 2 với sự tài trợ của Chính phủ Ðức. Việc vận dụng mô hình là xu hướng tất yếu trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là vấn đề liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với đơn vị đào tạo nhằm tạo cơ hội cho học viên các trường nghề được thực hành trong quá trình học nghề cũng như tạo việc làm sau khi ra trường, từng bước hướng tới việc tự chủ trong công tác dạy nghề trong thời gian tới.

Dịp này, Ủy ban Tương trợ người Việt tại Ðức đã tặng Sở LÐ-TBXH và đơn vị dạy nghề tham dự hội thảo giáo trình đào tạo nghề song hành một số nghề kỹ thuật điện tử, cơ khí.

Hà Anh
Báo Lao động Đồng Nai